Addysg Cymru – ein cenhadaeth genedlaethol: 12 peth y mae angen i chi eu gwybod.

Read this page in English

12 graphic for blog

C: Pam rydym yn cynnal diwygiadau addysg?

A: Mae’r byd yn newid yn gyflym i bobl ifanc heddiw. Mae’n rhaid i ysgolion eu paratoi at swyddi nad ydynt efallai wedi cael eu creu eto a heriau nad ydym wedi dod ar eu traws eto. Felly mae’n rhaid i ni ddiweddaru’r hyn rydym yn ei addysgu iddynt a’r ffordd rydym yn eu haddysgu. Mae ein diwygiadau’n canolbwyntio ar safonau llythrennedd a rhifedd uwch, yn ogystal â sgiliau digidol, fel ein bod yn gwella gwybodaeth a sgiliau ein pobl ifanc.

Rydym am godi safonau, lleihau’r bwlch cyrhaeddiad a chyflwyno system addysg sy’n destun balchder a hyder cenedlaethol.

Parhau i ddarllen