Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol – Chwalu’r Mythau!

Read this page in English

mythbusterWel

Beth os nad ydw i’n rywun sy’n ymwneud â TG (gan nad oedd fy mhwnc yn gofyn imi wneud o’r blaen)?

Does dim rhaid ichi fod yn arbenigwr mewn TG i addysgu’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol.

A yw’r Fframwaith yn ymwneud â chael yr ‘offer’ gorau yn y bôn?

Dyw cael offer da ddim yn eich gwneud yn ysgol sy’n gymwys yn ddigidol – y peth pwysig yw’r ffordd yr ydych chi’n defnyddio’r offer hwnnw.

Parhau i ddarllen

Offeryn mapio newydd ar gyfer y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Read this page in English

MappingToolCYM.png

Mae Arloeswyr Digidol wedi datblygu offeryn mapio newydd ar gyfer y Fframwaith Cymhwysedd Digidol. Mae’n caniatáu i ysgolion groesgyfeirio gwaith addysgu cyfredol mewn pynciau ac ar gyfer gwahanol flynyddodd ag elfennau o’r Fframwaith, er mwyn dangos lefelau o ran maint o’r Fframwaith sydd wedi’i gynnwys. Mae hynny yn ei dro yn eu helpu i gynllunio i gynnwys yr ystod lawn o sgiliau ar gyfer pob elfen dros y flwyddyn. Bydd yr offeryn yn helpu ysgolion i rannu’r gwaith o gynnwys elfennau’r Fframwaith mewn modd mwy cytbwys ar draws yr ysgol hefyd.