Symud Ymlaen â’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Read this page in English

1609DIGITAL05

Mae’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn dathlu diwedd ei flwyddyn gyntaf mewn ysgolion ers ei gyflwyno. Ers iddo gael ei gyhoeddi, mae ysgolion yng Nghymru wedi cofleidio’r Fframwaith, wedi archwilio’r sgiliau ac wedi edrych ymlaen at ddyfodol digidol. Mae’r adborth gan ysgolion wedi bod yn hynod o bwysig ac mae’r Arloeswyr Digidol wedi derbyn y sylwadau a’r awgrymiadau gan ysgolion ym mhob maes a lleoliad ledled Cymru.

Parhau i ddarllen

Digwyddiad Cyfoethogi’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg; Cael Syniadau a Meithrin Cyfeillgarwch newydd

Read this page in English

Enrichment marketplace 1

Bydd y cwricwlwm newydd yng Nghymru yn rhoi mwy o ryddid i athrawon i ddysgu mewn ffyrdd a fydd yn sicrhau deilliannau gwell i’w disgyblion. I gefnogi addysgeg arloesol, bydd angen gweithio, o bryd i’w gilydd, gyda sefydliadau neu unigolion y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth neu’r ysgol.

Yn ystod Llinyn 1 o’r broses Diwygio’r Cwricwlwm, roedd hyn yn thema allweddol i’r Gweithgor Cyfoethogi a Phrofiadau – roedd athrawon yn cytuno bod manteisio ar brofiad a gwybodaeth pobl o’r tu allan i’r ysgol, naill ai drwy eu gwahodd i’r ysgol neu drwy fynd ar ymweliadau, yn gwneud dysgu’n fwy ‘real’, yn fwy effeithiol ac yn fwy ystyrlon. Mae hyn wedi’i gario ymlaen i’r chwe Maes Dysgu a Phrofiad yn Llinyn 2 a chaiff ei ddatblygu ymhellach eto yn Llinyn 3.

Parhau i ddarllen