Cyhoeddi’r dyddiad lansio! Yr Adnodd Cenedlaethol: Gwerthuso a Gwella

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Bydd yr Adnodd Cenedlaethol: Gwerthuso a Gwella yn cael ei lansio’n ffurfiol ar 11 Mai gyda rhith gyflwyniad cenedlaethol a sesiynau ar lefel rhanbarthol i ddilyn. 

Fel y soniwyd yn y blog hwn o’r blaen, mae’r Adnodd wedi’i ddylunio i fod o gymorth ymarferol i ysgolion gyda’u proses hunanwerthuso a gwella a fydd, yn y pen draw yn helpu i greu’r amodau cywir i’r cwricwlwm newydd lwyddo ledled Cymru. Mae wedi’i ddatblygu ar y cyd ag ymarferwyr, consortia, Estyn ac eraill, ac yn sail hyblyg ar gyfer cynllunio gwella ysgolion.

Yn ystod y cyfnod datblygu, treialwyd yr Adnodd gan 120 o ysgolion a oedd yn rhoi adborth ar y fersiynau cynnar, ac mae’r dull gweithredu trylwyr hwn wedi arwain at wella profiad y defnyddiwr. Daeth cyfnod y cynllun peilot i ben ym mis Chwefror, ond gallwch barhau i roi adborth ac awgrymiadau ar gyfer datblygu’r adnodd yn y dyfodol.

Site map

Gellir gweld enghreifftiau ymarferol o sut y defnyddiwyd yr Adnodd yn y rhestrau chwarae hyn a gyhoeddwyd ar Hwb yn ddiweddar (Rhestr Chwarae 1: Ysgol Dyffryn Conwy, Rhestr Chwarae 2: Ysgol Gynradd Glanhywi). Maent yn dangos sut y mae ysgolion wedi mynd ati i hunanwerthuso agweddau ar y cwricwlwm ac addysgu a dysgu gan ddefnyddio cwestiynau cynorthwyol o fewn yr Adnodd.

Bydd 11 o restrau chwarae eraill yn cael eu hychwanegu i’r adnodd erbyn dechrau’r tymor nesaf. Byddwn hefyd yn mapio pecynnau hunanwerthuso eraill i’r adnodd dros yr wythnosau nesaf.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s