Addysg Cymru – ein cenhadaeth genedlaethol: 12 peth y mae angen i chi eu gwybod.

Read this page in English

12 graphic for blog

C: Pam rydym yn cynnal diwygiadau addysg?

A: Mae’r byd yn newid yn gyflym i bobl ifanc heddiw. Mae’n rhaid i ysgolion eu paratoi at swyddi nad ydynt efallai wedi cael eu creu eto a heriau nad ydym wedi dod ar eu traws eto. Felly mae’n rhaid i ni ddiweddaru’r hyn rydym yn ei addysgu iddynt a’r ffordd rydym yn eu haddysgu. Mae ein diwygiadau’n canolbwyntio ar safonau llythrennedd a rhifedd uwch, yn ogystal â sgiliau digidol, fel ein bod yn gwella gwybodaeth a sgiliau ein pobl ifanc.

Rydym am godi safonau, lleihau’r bwlch cyrhaeddiad a chyflwyno system addysg sy’n destun balchder a hyder cenedlaethol.

Parhau i ddarllen

Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl

Read this page in English

kw-portrait-1Lansiwyd Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl, Cynllun gweithredu 2017–21 gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, heddiw. Mae’n disgrifio sut  y bydd y diwygiadau i addysg yng Nghymru yn cefnogi’r  broses o gyflwyno cwricwlwm newydd er mwyn inni allu sicrhau’r deilliannau yr ydym oll am eu gweld ar gyfer ein plant.

Parhau i ddarllen